Sanjay Oak

Click here to edit subtitle

Marathi

बाळाची शत्रक्रिया 

- शंका समाधान 

एक शोध स्वतचा 

वैद्यकश्रुती 

लोकशाही :

 जाणीव आणि जोखीम 

जगत्जेते 

बिंब - प्रातिबिंब 


        वैद्यकश्रुती 

लाख चुका असतील केल्या 

आयुष दान 

काळ्या आणि कर्करोग 

विजिगीषा

तन - मन 

 कैन्सर , कोकेन आणि काैशल्य 

अवनत होई माथा 

महाभारत : 

व्यक्ती आणि विचार 

माणूस चुका का करतो?

मैत्र

खेळ मांडीयेला 

     वैद्यकश्रुती 

विश्वविजेते 

जगणं उलगडताना 

(द्वितीय आवृत्ती )

मला काही सांगायचं !
ऑपरेशन आरोग्य 

यशाचे सूत्र 

जगणं उलगडताना

(प्रथम आवृत्ती)

अवलिया 

होशवालो 
कॅलेडोस्कोप

(काव्यसंग्रह) 

एक तारा मर्सिडीजचा

जस्ट अ मिनिट 

जनात मनात 

यशाचा मूलमंत्र 

संजय उवाच 

नशेमन 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.